Generatory 

Energii Społecznej

Dowiedz się więcej na temat obywatelskiego raportu dotyczącego energii społecznej, który możesz współtworzyć. Potrzebujemy niesformalizowanej koalicji na rzecz dobrej, upodmiotawiającej energii społecznej. Koalicji osób aktywnych, promieniujących i zarażających innych aktywnością. Potrzebujemy więc porozumienia praktyków dobrej energii społecznej.

Scrolluj i dowiedź się więcej

Zaproszenie

Głównym motywem zeszłorocznego Open Eyes Economy Summit (ICE Kraków, 21-22 listopada) była energia społeczna. W związku z tym zainicjowaliśmy w marcu prace nad przygotowaniem obywatelskiego raportu na temat „Generatorów społecznej energii”.

To opracowanie, ogłoszone i dyskutowane na OEES 8, powstało w otwartym i przejrzystym procesie.

Uważamy, że energia społeczna powstaje między ludźmi. To ich relacje i współdziałanie ją tworzy, pomnaża, odnawia i podtrzymuje. Dla umocowania i utrzymania różnych form aktywności obywatelskiej i samorządności kluczowe jest dostrzeżenie, że energia ta musi płynąć oddolnie – od ludzi w wyniku ich aktywności. A nie odgórnie – jak się wielu wydaje. Jeśli dzieje się inaczej energia społeczna zamiast być wzmacniana jest anihilowana.

Stworzyliśmy niesformalizowaną koalicję na rzecz dobrej, upodmiotawiającej energii społecznej. Koalicję osób aktywnych, promieniujących i zarażających innych aktywnością. Powstało porozumienie praktyków dobrej energii społecznej. W naszym przedsięwzięciu kładliśmy akcent na współdziałanie osób, a nie organizacji. Nadal jesteśmy bowiem przekonani, że bez takiego oddolnego i personalnego partnerstwa organizacje, w których na co dzień uczestniczymy czy pracujemy, nie mogą generować społecznej energii. Bez tego nieustannego społecznego, obywatelskiego, oddolnego napędu gminy i powiaty tracą atrybuty samorządności. Przestają być wspólnotą mieszkańców, a przekształcają się wyłącznie w urzędy – z ich procedurami i biurokracją.

Akcesem do tej koalicji było uczestnictwo w kolejnych spotkaniach, które współorganizujemy w różnych miastach. W 2023 takie spotkania odbyły się w Krakowie (7 marca), Gdańsku (9 maja i 2 czerwca), Warszawie (13 czerwca), Białymstoku (14 września), Dąbrowie Górniczej (22 września) i Krakowie (4 i 9 października). Przebieg i materiały z tych spotkań zostały udostępnione na stronie www.energiaspoleczna.oees.pl .

Chętni mieli możliwość zorganizowania kolejnych sesji. Wypowiedzi ich uczestników i przedstawione przez nich przykłady zostały wykorzystane i włączone do naszego wspólnego obywatelskiego raportu.

Marcin Bazylak, Monika Chabior, Anna Giza, Jerzy Hausner, Myroslava Keryk, Kacper Lubiewski, Paweł Łukasiak,
Olha Menko, Cezary Obracht-Prondzyński, Joanna Sadzik, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Kuba Wygnański

informacja o najbliższych spotkaniach

W ramach projektu odbył się cykl spotkań w formie otwartych debat.

Wychodząc od przekonania, że ekspertami od społecznej energii są ci, którzy ją w praktyce uruchamiają i z niej korzystają, podczas debat zachęcaliśmy do podzielenia się przez uczestników wiedzą, doświadczeniem czy pomysłami w temacie energii społecznej.

Wypowiedzi uczestników spotkań i przedstawione przez nich przykłady zostały wykorzystane i włączone do naszego wspólnego obywatelskiego raportu.

Zobacz materiały z poprzednich spotkań

Zapoznaj się z nagraniami dotychczas zrealizowanych debat w ramach prac nad raportem:

Fotorelacja ze spotkań

Fotorelacja 7 marca 2023

Fotorelacja 9 maja 2023

Fotorelacja 13 czerwca 2023

Podsumowania działań

Zapoznaj się z pisemnym podsumowaniem zrealizowanych spotkań i najważniejszymi wnioskami

Założenia raportu

Podsumowanie 1 spotkania w Krakowie (7 marca)

Podsumowanie 2 spotkania w Gdańsku (9 maja)

Podsumowanie 3 spotkania w Gdańsku (2 czerwca)

Podsumowanie 4 spotkania w Warszawie (13 czerwca)

Komentarz
Prof. Anny Gizy

Generatory społecznej energii

Zobacz listę osób, które już zaangażowały się w nasz projekt
 • Marcin Bazylak – Prezydent Dąbrowy Górniczej
 • Maciej Białous – Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja Soclab
 • Dawid Bochenek – Inicjatywa Dąbrowska
 • Izabela Borkowska – WL4
 • Sulisława Borowska – Kaszubski Uniwersytet Ludowy
 • Agnieszka Bzymek – AMW / GTN
 • Ewa Całus – Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji Klimatycznej
 • Monika Chabior – Urząd Miejski w Gdańsku
 • Anras Ciaszczyk
 • Adrian Czernik – Stowarzyszenie My dla Innych
 • Aneta Dors – Stowarzyszenie Ósmy dzień
 • Anna Drabarz – Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, European Disability Forum
 • Piotr Drygała – Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
 • Joanna Erbel – CoopTech Hub
 • Piotr Frączak – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Anna Giza – Uniwersytet Warszawski
 • Wojciech Głodek – Uniwersytet Gdański, Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej
 • Bartłomiej Głupiec – ZEOP
 • Monika Górecka – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
 • Anna Gulińska – Spółdzielnia Ogniwo
 • Michał Harciarek – Wydział Nauk Społecznych UG
 • Jerzy Hausner – Fundacja GAP / OEES
 • Magdalena Hinz Wójcicka – Stowarzyszenie Re: Kreacja Sztuka i Arteterapia
 • Jan Jabłkowski – Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy
 • Ewa Jagodzińska – Urząd Marszałkowski
 • Myroslava Keryk – Fundacja Nasz Wybór, członkini Komisji ds. Migracji pod patronatem Rzecznika
  Praw Obywatelskich
 • Yana Kchmelnytska – założycielka przedsiębiorstwa „Dwa kolory”
 • Myroslava Keryk – Ukraiński Dom
 • Jakub Kiernsowski – Klub Inteligencji Katolickiej (Warszawa)
 • Przemysła Kluz – Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
 • Łukasz Kolber – Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych
 • Michał Kostrzewa – Fundacja GAP
 • Alicja Kowalska – Stowarzyszenie Civitas
 • Maria Kucińska – ROPS w Krakowie
 • Paweł Kuczyński – Collegium Civitas
 • Maja Kudła – CoopTech HUB
 • Kuba Kulesza – Grupa Robocza
 • Bartłomiej Kupiec – Stowarzyszenie „Z energią o prawie”
 • Rafał Krenz – CoopTech Hub
 • Michał Krzykawski – Uniwersytet Śląski
 • Tetiana Kyryliuk – współtwórczyni wspólnoty „Ask me anything Community”
 • Ivan Kysloshchuk – Fundacja „Instytut Polska-Ukraina”
 • Tomasz Limon – Pracodawcy Pomorza
 • Kacper Lubiewski – Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 • Paweł Łukasiak – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Małgorzata Maliszewska – Stowarzyszenie My dla Innych 
 • Jędrzej Malko – Grupa Zasoby
 • Marta Małecka – Fundacja Be a Hero
 • Paweł Marczewski – Fundacja Batorego
 • Agnieszka Maszkowska – Fundacja Soclab
 • Rafał Matyja – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Olha Menko – Fundacja Instytut Polska-Ukraina, założycielka portalu UAinKrakow.pl
 • Marcin Milczarski – VIVERNO, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Magdalena Mike – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza ds. społeczeństwa obywatelskiego
 • Victoriia Mostovenko – aktywistka
 • Katarzyna Motyka – Fundacja GAP
 • Olena Mykhailovska – Fundacja Zero Camps
 • Khrystyna Nechyporuk – Fundacja „Instytut Polska-Ukraina”
 • Katarzyna Nieścierawicz – Stowarzyszenie My dla Innych
 • Niya Nikel – działaczka społeczna, przedsiębiorczyni, Epiprosuita
 • Emilia Nikifruk – Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami 
 • Cezary Obracht-Prondzyński – Uniwersytet Gdański
 • Piotr Olech – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańsk
 • Jan Oleszczuk-Zygmuntowsk – CoopTech Hub
 • Michał Pestka – Pafere Generator Referendów
 • Olena Postolenko – Fundacja Jedność 
 • Ewa Rodziewicz – UG, Instytut Pedagogiczny
 • Joanna Sadzik – Stowarzyszenie Wiosna
 • Agnieszka Sawicz – Stowarzyszenie My dla Innych
 • Anna Skiba – Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Mirosław Skórka – Związek Ukraińców w Polsce
 • Zofia Sobczak – CoopTech Hub.
 • Dorota Sobieniecka-Kańska – Gdański Klub Biznesu
 • Renata Solipiwko – Ochotnicza Straż Pożarna w Ujejscu
 • Ewa Sowińska – ESO AUDIT
 • Agata Stafiej-Bartosik – ASHOKA
 • Katarzyna Sztop-Rutkowska – Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
 • Daria Szydłowska – Fundacja Polza
 • Małgorzata Szydłowska – Dom Utopii
 • Paweł Śpica – Uniwersytet Gdański
 • Jan Śpiewak – Fundacja Bezpieczna Polska / Energia miast
 • Kasia Timofiejew – Fundacja trzy czte ry
 • Kacper Warpechowski – Stowarzyszenie My dla Innych
 • Małgorzata Wielgat – Stowarzyszenie My dla Innych
 • Renata Wierzchołowska – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Monika Woźniak – Fundacja GAP
 • Krystyna Wróblewska – Nadbałtyckie Centrum Kultury
 • Kuba Wygnański – Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 • Alicja Zaczek-Żmijewska – Fundacja Batorego program Akcja Masz Głos.
 • Piotr Zamojski – Akademia Marynarki Wojennej
 • Patrycja Ziółkowska – Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Mateusz Zmyślony – OEES
 • Paweł Żwir – Stowarzyszenie My dla Innych

Kontakt

Monika Woźniak

Koordynatorka projektu

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

e-mail: koalicja@oees.pl

Skip to content