Generatory 

Energii Społecznej

Dowiedz się więcej na temat obywatelskiego raportu dotyczącego energii społecznej, który możesz współtworzyć. Potrzebujemy niesformalizowanej koalicji na rzecz dobrej, upodmiotawiającej energii społecznej. Koalicji osób aktywnych, promieniujących i zarażających innych aktywnością. Potrzebujemy więc porozumienia praktyków dobrej energii społecznej.

Scrolluj i dowiedź się więcej

Zaproszenie

Głównym motywem tegorocznego Open Eyes Economy Summit (ICE Kraków, 21-22 listopada) będzie energia społeczna. W związku z tym zainicjowaliśmy w marcu prace nad przygotowaniem obywatelskiego raportu na temat „Generatorów społecznej energii”.

To opracowanie, które zostanie ogłoszone i będzie dyskutowane ma listopadowym OEES 8, powstanie w otwartym i przejrzystym procesie, do którego zapraszamy każdą osobę tym zainteresowaną.

Uważamy, że energia społeczna powstaje między ludźmi. To ich relacje i współdziałanie ją tworzy, pomnaża, odnawia i podtrzymuje. Dla umocowania i utrzymania różnych form aktywności obywatelskiej i samorządności kluczowe jest dostrzeżenie, że energia ta musi płynąć oddolnie – od ludzi w wyniku ich aktywności. A nie odgórnie – jak się wielu wydaje. Jeśli dzieje się inaczej energia społeczna zamiast być wzmacniana jest anihilowana.

Potrzebujemy niesformalizowanej koalicji na rzecz dobrej, upodmiotawiającej energii społecznej. Koalicji osób aktywnych, promieniujących i zarażających innych aktywnością. Potrzebujemy więc porozumienia praktyków dobrej energii społecznej. W naszym przedsięwzięciu kładziemy akcent na współdziałanie osób, a nie organizacji. Jesteśmy bowiem przekonani, że bez takiego oddolnego i personalnego partnerstwa organizacje, w których na co dzień uczestniczymy czy pracujemy, nie mogą generować społecznej energii. Bez tego nieustannego społecznego, obywatelskiego, oddolnego napędu gminy i powiaty tracą atrybuty samorządności. Przestają być wspólnotą mieszkańców, a przekształcają się wyłącznie w urzędy – z ich procedurami i biurokracją.

Akcesem do tej koalicji jest uczestnictwo w kolejnych spotkaniach, które współorganizujemy w różnych miastach. Dwa z nich odbyły się już w Krakowie (7 marca) i w Gdańsku (9 maja). Przebieg i materiały z tych spotkań zostały udostępnione na stronie www.energiaspoleczna.oees.pl .

Kolejne spotkania planujemy w Gdańsku (2 czerwca), Warszawie (13 czerwca), Białymstoku (14 września), Dąbrowie Górniczej (22 września) i Krakowie (4 i 9 października) (szczegółowe informacje o spotkaniach znajdują się na stronie www.energiaspoleczna.oees.pl ).

Chętnych zapraszamy do zorganizowania kolejnych sesji. Wypowiedzi ich uczestników i przedstawione przez nich przykłady zostaną wykorzystane i włączone do naszego wspólnego obywatelskiego raportu.

Marcin Bazylak, Monika Chabior, Anna Giza, Jerzy Hausner, Myroslava Keryk, Kacper Lubiewski, Paweł Łukasiak,
Olha Menko, Cezary Obracht-Prondzyński, Joanna Sadzik, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Kuba Wygnański

informacja o najbliższych spotkaniach

Zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach poświęconych przygotowaniu raportu, które są organizowane w formule otwartej debaty. 

Wychodząc od przekonania, że ekspertami od społecznej energii są ci, którzy ją w praktyce uruchamiają i z niej korzystają, podczas debat zachęcamy do podzielenia się przez uczestników wiedzą, doświadczeniem czy pomysłami w temacie energii społecznej.

Wypowiedzi uczestników spotkań i przedstawione przez nich przykłady zostaną wykorzystane i włączone do naszego wspólnego obywatelskiego raportu. 

W spotkaniach możesz wziąć udział stacjonarnie lub online, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Zobacz materiały z poprzednich spotkań

Zapoznaj się z nagraniami dotychczas zrealizowanych debat w ramach prac nad raportem:

Fotorelacja ze spotkań

Fotorelacja 7 marca 2023

Fotorelacja 9 maja 2023

Fotorelacja 13 czerwca 2023

Podsumowania działań

Zapoznaj się z pisemnym podsumowaniem zrealizowanych spotkań i najważniejszymi wnioskami

Założenia raportu

Podsumowanie 1 spotkania w Krakowie (7 marca)

Podsumowanie 2 spotkania w Gdańsku (9 maja)

Podsumowanie 3 spotkania w Gdańsku (2 czerwca)

Podsumowanie 4 spotkania w Warszawie (13 czerwca)

Komentarz
Prof. Anny Gizy

Zobacz listę osób, które już zaangażowały się w nasz projekt
 •  Marcin Bazylak – Prezydent Dąbrowy Górniczej
 • Izabela Borkowska – WL4
 • Sulisława Borowska – Kaszubski Uniwersytet Ludowy
 • Agnieszka Bzymek – AMW / GTN
 • Monika Chabior – Urząd Miejski w Gdańsku
 • Piotr Drygała – Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
 • Joanna Erbel – CoopTech Hub
 • Anna Giza – Uniwersytet Warszawski
 • Wojciech Głodek – Uniwersytet Gdański, Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej
 • Monika Górecka – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
 • Michał Harciarek – Wydział Nauk Społecznych UG
 • Jerzy Hausner – Fundacja GAP / OEES
 • Magdalena Hinz Wójcicka – Stowarzyszenie Re: Kreacja Sztuka i Arteterapia
 • Jan Jabłkowski – Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy
 • Ewa Jagodzińska – Urząd Marszałkowski
 • Myroslava Keryk – Fundacja Nasz Wybór, członkini Komisji ds. Migracji pod patronatem Rzecznika
  Praw Obywatelskich
 • Jakub Kiernsowski – Klub Inteligencji Katolickiej (Warszawa)
 • Przemysła Kluz – Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
 • Michał Kostrzewa – Fundacja GAP
 • Paweł Kuczyński – Collegium Civitas
 • Tomasz Limon – Pracodawcy Pomorza
 • Kacper Lubiewski – Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 • Paweł Łukasiak – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
 • Jędrzej Malko – Grupa Zasoby
 • Marta Małecka – Fundacja Be a Hero
 • Paweł Marczewski – Fundacja Batorego
 • Olha Menko – Fundacja Instytut Polska-Ukraina, założycielka portalu UAinKrakow.pl
 • Katarzyna Motyka – Fundacja GAP
 • Cezary Obracht-Prondzyński – Uniwersytet Gdański
 • Piotr Olech – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańsk
 • Michał Pestka – Pafere Generator Referendów
 • Ewa Rodziewicz – UG, Instytut Pedagogiczny
 • Joanna Sadzik – Stowarzyszenie Wiosna
 • Anna Skiba – Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Mirosław Skórka – Związek Ukraińców w Polsce
 • Dorota Sobieniecka-Kańska – Gdański Klub Biznesu
 • Ewa Sowińska – ESO AUDIT
 • Agata Stafiej-Bartosik – ASHOKA
 • Katarzyna Sztop-Rutkowska – Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”
 • Paweł Śpica – Uniwersytet Gdański
 • Renata Wierzchołowska – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Monika Woźniak – Fundacja GAP
 • Krystyna Wróblewska – Nadbałtyckie Centrum Kultury
 • Kuba Wygnański – Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 • Piotr Zamojski – Akademia Marynarki Wojennej
 • Patrycja Ziółkowska – Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Kontakt

Monika Woźniak

Koordynatorka projektu

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

e-mail: koalicja@oees.pl

Skip to content